Now showing items 1-6 of 6

  • 16. Yüzyılda Müezzin bir şâir : Hüdâyî-i Kadîm 

   Yekbaş, Hakan (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2007)
   Bu çalışmanın amacı 16. yüzyılda yaşamış, ancak ismini duyuramamış bir şâir olan Hüdâyî’nin hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında bilgi vermektir. Mustafa Hüdâyî Efendi, 16. asırda yaşamış bir Osmanlı şâiridir. Kanûnî ...
  • Divan Şiirinde Kur'ân 

   Yekbaş, Hakan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2010)
   Din ve kutsal kitaplar, birçok araştırmacı tarafından sanatın en önemli kaynağı olarak görülmektedir. Söz konusu İslâm dini ve Kur’ân olunca bu görüşün doğruluk payı daha da artmaktadır. Özellikle Türklerin İslâm’ı kabulüyle ...
  • Klasik Türk Şiirinde Bazı Halk İnanışları 

   Yekbaş, Hakan (Fırat Üniversitesi, 2010)
   Halk kültürü ve yaşamı, klasik Türk edebiyatının önemli kaynaklarındandır. Bu bakımdan divan şâirleri de temsilcisi oldukları toplumun kültürel değerlerini şiirlerinde başarıyla kullanmıştır. Özellikle halk kültürünün ...
  • Osmanlı Devlet Dairelerinde Mesai Kavramı ve Uygulaması (18.-20. Yüzyıllar) 

   Yüksel, Ahmet (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2014)
   Osmanlılarda mesai konusunun müstakil surette işlendiği bir çalışmanın olmayışının literatürde önemli ve doldurulması gereken bir boşluk oluşturduğu düşüncesinden hareketle girişilen bu araştırma, arşiv vesikaları ışığında ...
  • Osmanlı İstihbarat Ağı ve İmam Mansur 

   Rusya Kırım’ı ilhak ettikten sonra gözünü Kafkas topraklarına dikmişti. Gürcistan’a kadar sokulunca vaziyet Kafkas halkları için tehlikeli bir boyut kazandı. Bu nedenle süratle harekete geçmek gerekiyordu. O güne kadar ...
  • Ramazanı Divan Şiiri Metinlerinden Okumak 

   Ramazan ayının inanç, kültür ve gelenek anlamındaki zengin birikiminin, özellikle dil ve edebiyatımıza önemli yansımaları olmuştur. Öyle ki kültür ve edebiyatımızda Ramazan ayıyla ilgili olarak atasözleri, deyimler, maniler, ...