Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, Alim
dc.date.accessioned2020-01-28T07:57:44Z
dc.date.available2020-01-28T07:57:44Z
dc.date.issued2011tr
dc.identifier.isbn9789757631996
dc.identifier.other139 sayfa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12161
dc.description.abstractAsıl adı Ahmed’tir. Şiirlerinde Sûzî mahlasını kullanmıştır. 1765 yılında Sivas’ta doğmuştur. Şemseddin Sivasî’nin 6. kuşak torunlarındandır. Halvetiye tarikatının Sivasiye koluna mensuptur. Tekke çevresinde yetişmiştir. Kaynaklarda eğitimine dair net bir bilgi yoksa da Sivas’ta dönemin âlimlerinden dersler almıştır. Alet ilimlerini Hadimî’den, tasavvuf ilmini de Abdülmecid Sivasî’den almıştır1. Divanı’nda ilim tahsili için birkaç yıl gurbette gezdiğinden bahsetmesine rağmen bu yerlerin nereler olduğu belli değildir. Henüz on dokuz yaşındayken hicri 18 Rebiü’lâhir 1198 (m. 10 Mart 1783) tarihinde Sivas’tan hac farizasını yerine getirmek üzere ayrılmıştır. Önce İstanbul’a giderek buradan bir gemi ile yola çıkmıştır. Yolculuk sırasında Kahire’ye uğrayarak burada birkaç gün kalmıştır. Medine’de 72 gün kalan Sûzî, bu yolculuğu, Divan’ında yer alan 39 beyitlik bir Hacnâme’de anlatmaktadır. Dönüşünde karayoluyla Şam’a uğrayıp oradan da Sivas’a ulaşmıştır. Hac farizasından döndükten bir süre sonra Sivasî dergâhının postnişîni olmuştur. Bu göreve ne zaman geçtiği tam olarak belirtilmese de Divan’da bulunan bir beyitte annesinin vefat tarihinden bir süre sonra olduğu bilgisi mevcuttur. Annesi 1211’de (m. 1798) vefat etmiştir. Buna göre Sûzî 1798 veya 1799’da postnişin olmuş olmalıdır. Hicri 12462 (m. 1830) senesinde vefat ettiğine göre otuz yıl kadar bu görevi sürdürmüştür...tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherSivas Cumhuriyet Üniversitesitr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.titleAhmed Sûzî Hayatı ve Şiirleritr
dc.typebooktr
dc.contributor.departmentİlahiyat Fakültesitr
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-3671-7487tr
dc.relation.publicationcategoryUlusal Kitaptr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record