Show simple item record

dc.contributor.advisorÇetin, İlhan
dc.contributor.authorOcak, Gamze
dc.date.accessioned2020-01-28T12:20:27Z
dc.date.available2020-01-28T12:20:27Z
dc.date.issued2019tr
dc.date.submitted2019-04-30
dc.identifier.otherXII, 105 sayfa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12171
dc.description.abstractÜlkelerin gelişmişlik düzeyi, iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile doğrudan ilişkilidir. Bir ülkede ölümlü iş kazası ve sürekli sakatlık hali ne kadar fazla ise maddi ve daha çok manevi olmak üzere o ülkenin itibar kaybına da neden olur Sağlık hakkı, aynı zamanda anayasal bir haktır.(Sosyal Haklar m.56) . Türkiye, İş Sağlığı ve Güvenliği konusuna 3 Ekim 2005 yılında Avrupa Birliği uyum süreci müzakereleri ile daha çok eğilmiş ve 30/06/2012 Tarih ve 6331 numaralı kanunla da işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri yasa ile düzenlenmiştir. İş kazalarının çoğunluğu önlenebilir niteliktedir. Bu nedenle kaza meydana gelmeden önlem almak hem işletme ekonomisi hem de ülke ekonomisi için son derece önem arz etmektedir. Bunun için işletme yönetiminin tazmin edici bir anlayış yerine önlem alıcı bir anlayışı benimsemesi bunu bir yasal zorunluluk nedeni ile zoraki değil çalışanlarla birlikte bir güvenlik kültürü oluşturarak, yatay ve dikey bütünleşme ilkelerini de kullanarak yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Çalışan kendini işyerinde güvende, mutlu ,huzurlu hissederse çalışırken de bir o kadar verimli olur ve aidiyet duygusuyla kuruma bağlılığı bütünleşir. İSG eğitimleri proaktif , acil durum eylem planları sürekli gelişen ve duruma göre değişen nitelikte olmalıdır. ‘Çalışma ve Sosyal güvenlik kurumu tarafından hazırlanan’ ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği ne ilişkin Risk Grupları Listesi Tebliği’’nde risk grubu ‘’1’den (az tehlikeli ) 5’e kadar(çok tehlikeli) sınıflandırmaya tabi tutulmuştur’’. Tebliğde sağlık işletmeleri 5.risk grubu ile çok tehlikeli grupta yer aldığından çalışmamı sağlık kuruluşlarında İSG alanında yaparak sağlık çalışanlarının karşılaştığı iş kazaları ve riskler (biyolojik, kimyasal vs.) ve bunlar karşısında alınan tedbirleri araştırmak için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlık çalışanlarına anket uygulanarak karşılaşılan riskler ve çıkarılan sonuçlar istatistiksel anlamda yorumlanmış olup edinilen Bulgular 6.bölümde paylaşılmıştır.tr
dc.description.abstractThe level of development of countries is directly related to the occupational health and safety culture. Mortality in a country and continuous disability in a country, the more material and more spiritual, the loss of reputation in that country also causes. The right to health is also a constitutional right (Social Rights m.56). Nowadays, in order to provide a healthy and safe working environment both in the International Level and in our country, it is the responsibility of the employer in the micro scale. Turkey on 3 October 2005, the beginning of European Union harmonization process of negotiations with the Occupational Health and increase efficiency in security work başlamıştır.30 / 06/2012 Date and provision of the 6331 numbered law workplace occupational health and safety duties of employers and employees to improve the existing health and safety requirements, authority, rights and obligations are regulated. Occupational accidents and all occupational diseases are preventable. For this reason, taking precautions before an accident occurs is of great importance for both the economy of business and the economy of the country. For this reason, the management of the enterprise should adopt a precautionary approach instead of a compensatory approach and it must fulfill its obligation by using the principles of horizontal and vertical integration by creating a security culture with the employees, not by force. If the employee feels safe, happy and peaceful in the workplace, he is as productive as he is working and integration with the sense of belonging integrates. OHS trainings should be proactive, emergency action plans should be constantly evolving and changing according to the situation. In the Communiqué on the List of Risk Groups on Occupational Health and Safety prepared by the Labor and Social Security Institution, risk groups are graded from 1 (least dangerous) to 5 (most dangerous) grading. In the Communiqué, as health enterprises are in the very dangerous group with the 5 rd group, they can work in health care institutions in the field of occupational health and safety. The results of the survey were shared in section 6.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherSivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectİş Sağlığıtr
dc.subjectSağlık Kuruluşlarıtr
dc.subjectİSGtr
dc.titleSağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları "Sivas Örneği"tr
dc.typemasterThesistr
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.relation.publicationcategoryTeztr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record