Show simple item record

dc.contributor.advisorBircan, Hüdaverdi
dc.contributor.authorYüksel, Nurşen
dc.date.accessioned2020-10-15T09:05:06Z
dc.date.available2020-10-15T09:05:06Z
dc.date.issued2019tr
dc.date.submitted2019-03-01
dc.identifier.otherxiii, 77 sayfa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12413
dc.description.abstractBarınma ihtiyacı yüzyıllar boyunca insanın en temel gereksinimlerinden biri olmuştur. Barınma yeri güvenlik ve sağlık gereksinimlerini karşılayan ve bunun yanı sıra kişisel, sosyal ve psikolojik gelişimide etkileyen önemli bir olgudur. Bu bağlamda ailesinden uzakta eğitim gören yaş aralığı genellikle 17-25 arasında değişen üniversite öğrencilerinin barınma yeri olarak devlet ve özel yurt, kiralık ev, apart daire gibi alternatiflerden birini tercih etmektedirler. Bu çalışmada amaç Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin yurtta kalma sebeplerinin belirlenmesidir. Bu sebeplerin hangi nedenlerden kaynaklandığını tespit etmek amacıyla 663 öğrenciye anket çalışması uygulanmıştır. Verilere SPSS paket programı yardımı ile faktör analizi ve lojistik regresyon analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre %75.96 açıklama oranına sahip 5 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Lojistik regresyon analizi yapılarak öğrencilerin yurtta kalıp kalmamalarına etki eden değişkenlerden cinsiyet, sınıf, aylık gelir, maddi kaynak durumu ve faktör analizinden elde edilen “ders çalışma ortamı”, “ihtiyacımı karşılama” ve “güvenlik” faktörleri anlamlı bulunmuştur. Kız öğrenciler erkek öğrencilere göre yurtta kalmayı dada çok tercih ettikleri görülmüştür.2. sınıf ve 3. Sınıf öğrencileri 1. Sınıf öğrencilerine göre yurtta kalmayı daha çok tercih ederken, 4. Sınıf öğrencileri yurtta kalmayı 1. Sınıf öğrencilerine göre daha az tercih etmişlerdir. Aylık geliri 470-600 TL ile 601-800 TL arasında olanlar aylık geliri 470TL’den az olanlara göre yurtta kalmayı daha az tercih etmişlerdir. Buna karşılık aylık geliri 801 TL’den fazla olanlar, aylık geliri 470 TL’den az olanlara göre yurtta kalmayı tercih etmedikleri görülmüştür. Kredi alan öğrenciler burs alan öğrencilere göre yurtta kalmayı daha az tercih etmişlerdir. “Ders çalışma ortamı” ve “İhtiyaçlarını karşılayabilme” faktörleri bakımından öğrenciler yurtta kalmayı tercih etmemekte iken, buna karşılık “Güvenlik” faktörü bakımından ise öğrencilerin yurtta kalmayı tercih etiği görülmüştür.tr
dc.description.abstractThe need four shelter has been one of the most basic requirements of human for centuries. The shelter is an important phenomenon that meets the safety and helat requirements and also affects personal social and psychological development. İn this context the age range of the student whose education is for away from their family is ganerelly between 17-25. They prefer one of the alternatives such as state dormitory, private dormitory rentel house and apartmen. The aim of this workshop are defining and demonstrating reasons to prefer staying at dormitories by the students of Kırşehir Ahi Evran University, Faculty of economics and administrative sciences. To analyze and define reasons, a survey has been done for 663 studdents. Logistics regression and factor analysis methods has been applied during the process of the data by the help of SPSS softaware package. According to factor analysis, a 5 factor structure has been gained with explanation rate of 75,96 % By the help of logitics analysis, the following variables has been accepted as significant wich are; sex, class, monthly income, income resources. Furthermore, by the help of factor analysis, the factors that “study environment”, “fulfiling needs”, and “security” as accepted as significant. According to male students female students prefer tos tay in dormitories more. Grade 2 and Grade 3 students prefer tos tay in dormitories more than their first year students. Grande 4 students students prefer tos tay in dormitories less than first year students. The manthly income betweem 470-600TL and 601-800TL are prefered to stay in dormitories with monthly income les than 470 TL. One the other hand those with montly income higher than 801TL did not prefer tos tay in dormitories compared to those with a montly in come of less than 470TL. According to the students who received scholarship, they prefered less to stay in dormitories. While the students did not profer tos tay in dormitories in terms of “working environment” and “meeting their needs” it was observed that students preforred tos tay in dormitories in terms of “security “ factor.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherSivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectLojistik Regresyon Analizitr
dc.subjectFaktör Analizitr
dc.subjectYurtta Kalma Tercihtr
dc.titleÜniversite Öğrencilerinin Yurtları Tercih Etme Nedenlerinin Lojistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Örneğitr
dc.typemasterThesistr
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.relation.publicationcategoryTeztr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record