Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Yüksel
dc.contributor.authorDağ Fişne, Buse
dc.date.accessioned2021-02-02T08:16:04Z
dc.date.available2021-02-02T08:16:04Z
dc.date.issued2019tr
dc.date.submitted2019-01-24
dc.identifier.otherxiii, 119 sayfa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12419
dc.description.abstractÇalışma kapsamında muhasebe meslek mensuplarının Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) Türkiye muhasebe Standartları ile ilgili bilgi düzeylerinin ölçüldüğü makaleler ve konu ile ilgili olarak hazırlanmış lisansüstü tezler incelenmiş olup muhasebe meslek mensuplarının muhasebe standartlarıyla ilgili beklentileri ve bilgi düzeylerin ölçülmesi ile ilgili olarak farklı illerde yapılmış çalışmaların tümünde en önemli ortak sorunun muhasebe meslek mensuplarının standartlarla ilgili bilgi ve sistematik eğitim eksikliği olduğu sonucuna varıldığı görülmüştür. Çalışmalarda yasal düzenlemeler ile zorunlu hale getirilen muhasebe standartlarının uygulamada fazla karşılık bulamadığı muhasebe meslek mensupları açısından fazladan iş yükü olarak algılandığı sonucuna varılmıştır. Muhasebe Meslek Mensupları TFRS’yi uygulamada çeşitli sıkıntılar yaşadıkları, kimi standartların sadece çeviri bazında kalması ve TFRS hakkında gerekli eğitim eksikliklerinden kaynaklanan problemlerden dolayı bu çalışmanın konusu olan Muhasebe Meslek Mensuplarının TMS/TFRS algısına ilişkin bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın amacı Sivas ilinde çalışan muhasebe meslek mensuplarının öğrenim düzeyleri, yaşları, cinsiyetleri ve tecrübe düzeyleri de dikkate alınarak TMS/ TFRS’ye bakış açıları ortaya konmaya çalışılmıştır.tr
dc.description.abstractTurkey of the work covered by professional accountants Financial Reporting Standards (IFRS) Turkey Accounting Standards of knowledge about prepared as related articles and threads as measured are examined graduate theses professional accountants regarding the measurement of expectations and level of knowledge about accounting standards in all of the studies conducted in different provinces the most important common problems that the accounting profession is a lack of systematic training and information on standards, the results were found to be reached. Studies have concluded embodiment returns in terms of regulations of the professional accountant found not necessarily conclude that rendered accounting standards perceived as extra work. Professional Accountants TFRS in practice they suffer from various problems, some just remain in some translations of the standards and which is the subject of this study because of the problems stem from the lack of education about IFRS Accounting of Professionals IAS / IFRS has made a survey on the perception. The purpose of the research learning levels of professional accountants working in Sivas, ages, genders and experience levels taking into consideration the TAS / TFRS perspectives have tried to reveal.tr
dc.language.isoturtr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectUluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standardıtr
dc.subjectTürkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standardıtr
dc.subjectMuhasebe Meslek Mensubutr
dc.titleMuhasebe Meslek Mensuplarının Türkiye Muhasebe Standartları Ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları Algısına İlişkin Çalışma: Sivas İli Örneğitr
dc.typemasterThesistr
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.relation.publicationcategoryTeztr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record