Show simple item record

dc.contributor.authorMustafa Cahit Ungan
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:26:40Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:26:40Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1300-1469
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RZMU56YzM=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1815
dc.description.abstractBirçok kıyaslama (benchmarking) türü olmasına rağmen süreç kıyaslaması kıyaslama konusunda çalışma yapan araştırmacılar ve uygulamacılar tarafından en etkili kıyaslama yöntemi olarak düşünülmektedir. Bununla birlikte araştırmacılar bu tür bir kıyaslamanın başarı şansının kıyaslama yapan ve yapılan işletme (ortak) ile ilgili bilgileri elde etmenin güç olmasından dolayı düşük olduğundan bahsetmişlerdir. Bu çalışma için yapılan bir literatür taraması kıyaslama yapmak için gerekli verileri toplamaya etki eden faktörlerin yeterince aydınlatılmamış olduğunu göstermiş ve bu çalışma ile literatürdeki bu eksiklik giderilmeye çalışılmıştır. Veri toplamaya etki eden faktörler üç kısımda incelenmiştir. Bunlardan birincisi süreç özellikleri ile ilgili olanlar, ikincisi kıyaslama yapan ve yapılan işletme ile ilgili olanlar ve üçüncüsü ise sadece kıyaslama yapılan işletme ile ilgili olanlardır.en_US
dc.description.abstractAlthough there are many types of benchmarking, process benchmarking is considered as the most effective type of benchmarking. However, researchers and practitioners agree that success rate in process benchmarking is relatively low, because data collection from both benchmarking company and its partner is difficult. A literature review for this study indicated that factors affecting data collection were understudied. This study aims to fill this gap by identifying factors affecting data collection. These factors are then categorized into three: factors associated with process; factors related to both benchmarking company and its partner; and factors only associated with partner company.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKonu Ataması Yapılmamışen_US
dc.titleSüreç kıyaslamasında veri toplamaya etki eden faktörleren_US
dc.title.alternativeFactors affecting data collection for process benchmarkingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÜçüncü Sektör Kooperatifçiliken_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume43en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage119en_US
dc.identifier.startpage112en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record