Show simple item record

dc.contributor.authorOlgun Kitapcı
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:27:52Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:27:52Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RnME1EYzM=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2170
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, kültür boyutları koşullarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının şikâyet davranışları farkı sınanmıştır. Bu çalışmada, banka müşterilerinin şikâyet davranışlarında kültürel farklılıkları ortaya koymak için Hofstede’in kültür tipolojisi seçilmiştir. Araştırmada veriler toplanırken yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. Veriler non-parametrik test olan Mann-Whitney U testinde analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, Türk vatandaşı ile Kıbrıs vatandaşı arasında “belirsizliksizlikten kaçınma” ve “bireysellik/toplumsallık” boyutlarında müşteri şikâyet davranışlarında farklılık olduğu ortaya konmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of this paper is to test the differences in the consumer complaint behaviour of both Turkish Republic of Northern Cyprus and The Republic of Turkey citizens in term of culture dimensions. The paper adapts Hofstede’s typology of culture as a framework to investigate cultural differences in the complaint behaviour of bank customers. A face to face interview survey is conducted to collect data in this research. Non-parametric data are analyzed by various statistical methods such as Mann-Whitney U test. The result of the analysis shows that there are differences on customer complaint behaviour between Turkish Republic of North Cyprus citizens and The Republic of Turkey citizens in both “individualism/Collectivism” and “Uncertainly Avoidance” which are terms of culture dimensions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleMüşteri şikâyet davranışlarında kültürler arası farklar: K.K.T.C. vatandaşları ve T.C. vatandaşlarına yönelik bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeCultural differences in customer complaint behaviour: An Application to Turkish republic of North Cyprus and the republic of Turkey Citizensen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue25en_US
dc.identifier.endpage203en_US
dc.identifier.startpage197en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record