Show simple item record

dc.contributor.authorCevdet Düger
dc.contributor.authorAhmet Cemil İsbir
dc.contributor.authorİclal Kol Özdemir
dc.contributor.authorKenan Kaygusuz
dc.contributor.authorSinan Gürsoy
dc.contributor.authorİsa Kılıç
dc.contributor.authorCaner Mimaroğlu
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:33:47Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:33:47Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1300-0578
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZeE1UY3hNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2923
dc.description.abstractMetformin yüksek dozlarda laktik asidoza sebep olabilen biguanid grubu bir antidiyabetiktir. Rosiglitazon tiazolidindion grubu insülin duyarlılığını artıran bir antidiyabetiktir. 35 yaşında, kadın hasta, 48 gr metformin, 108 mg roziglitazonu intihar amaçlı almış ve bilinç kaybı, oligüri, bulantı, kusma şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Hipotansiyon, hipoglisemi ve metabolik asidoz gözlenen hastanın Glasgow koma skalası 5 olması nedeniyle mekanik ventilatöre bağlandı. Devamlı venövenöz hemodiyafiltrasyon ve destek tedavisi verilen, 39 gün mekanik ventilatörde takip edilen hasta yatışının 45.gününde şifa ile taburcu edildi. İntihar amacı ile aşırı doz ilaç alan yüksek anyon açıklı metabolik asidoz olan hastalarda metformin intoksikasyonundan şüphelenilmesi gerekir. Metformin ilişkili hipoglisemi, hipotermi ve laktik asidoz geri dönüşümlü olduklarından metabolik asidozun erken tanısı ve hemodiyaliz ve hemofiltrasyon ile birlikte kardiyovasküler destek, kan glukozunun ve vücut ısısının korunması hastanın düzelmesine olanak sağlar.en_US
dc.description.abstractMetformin is a biguanide antidiabetic high doses of which may cause lactic acidosis. Rosiglitazone is a member of thiazolidinedione antidiabetics group which increases insulin sensitivity. A 35-year-old female patient was admitted to hospital with the complaints of loss of consciousness, oliguria, nausea and vomiting after a history of 48 g of metformin, 108 mg rosiglitasone uptake for suicide. Hypotension, hypoglycemia and metabolic acidosis were observed in the patient, sos he was supported by mechanical ventilation due to the Glasgow coma scale 5. The patient was discharged home on the 45th day after continuous venovenous hemodiafiltration, supplamentary treatment and 39 days of mechanical ventilation support. There must be a suspicion for metformin intoxication in the patients with high anionic gap metabolic acidosis, and who take overdose drugs for suicide. Since metformin associated hypoglycemia, lactic acidosis and hypothermia are reversible, early diagnosis of metabolic acidosis and cardiovascular support with hemodialysis and hemofiltration protect blood glucose level and body temperature, which allow for possible recovery.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleRosiglitazon ve metformin ile zehirlenme olgusunun başarılı tedavisien_US
dc.title.alternativeSuccessful treatment of intoxication case with rosiglitasone and metforminen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnestezi Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.endpage193en_US
dc.identifier.startpage190en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record