Show simple item record

dc.contributor.advisorŞenel, Said Alpagut
dc.contributor.authorBayrakdar, Muhsin
dc.date.accessioned2020-05-15T07:52:55Z
dc.date.available2020-05-15T07:52:55Z
dc.date.issued2019tr
dc.date.submitted2019-06-20
dc.identifier.otherxiii, 179 sayfa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12377
dc.description.abstractMuhasebenin tarihsel süreçte sürekli bir değişim ve gelişim aşamasında olduğu ve bu değişim ve gelişimin beraberinde getirdiği olumlu gelişmelerin yanı sıra birtakım sorunları da barındırması, uluslararası muhasebe çevrelerini harekete geçirmeye zorlamış ve muhasebenin ve de muhasebe mesleğinin belirli standartlara oturtulması amacıyla uluslararası muhasebe standartları oluşturulmuştur. Bu standartlar çerçevesinde muhasebe hatalarının ve muhasebe hilelerinin tespiti ve önlenmesi amaç edinilmiş olup, uluslararası muhasebe ülkelerinin birbiriyle uyumlu halde çalışması hedeflenmiştir. Bu hedeflerden bir diğeri de meslek mensubunun sorumlulukları ve meslekle ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulması olmuştur. Muhasebede yapılan hata ve hilelerin, Muhasebe Bilgi Sistemine etkileri çalışmamızın konusunun bünyesinde olup, ayrıca meslek mensuplarının muhasebe hatalarına ve muhasebe hilelerine bakış açılarına yönelik Sivas ilinde faaliyet gösteren meslek mensupları üzerine ankete dayalı bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırma kapsamında elde edilen verilerin güvenirlik analizi, grupların frekans dağılımı, normal dağılım ve homojenite testi yapıldıktan sonra istatistiksel olarak anlamlılık için student t testi, one way anova testi ve regresyon analizi yapılmıştır. Son olarak pearson korelasyon testi ile gruplar arası korelasyon incelenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular ve varılan sonuçlar sonuç kısmında verilmiştir.tr
dc.description.abstractIn addition to the positive developments brought by this change and Development, Accounting has forced the international accounting environment to take action and international accounting standards have been established in order to set certain standards for accounting and accounting profession. In accordance with these standards, accounting errors and accounting fraud are determined and prevented, and international accounting countries are intended to work in harmony with each other. One of these goals was to resolve the responsibilities and problems of the professional staff. The effects of errors and irregularities in accounting on Accounting Information System in our study, a survey was carried out on occupational professionals working in the province of Sivas regarding accounting errors and accounting fraud perspectives of professional members. The student t test, one way ANOVA test and regression analysis were performed after the reliability analysis of the data obtained from this research, frequency distribution of the groups, normal distribution and homogeneity test were performed. The Pearson correlation test was used to determine the correlation between the two groups. The results of the study and the results obtained are given in the results section.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherSivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectMuhasebe Mesleğitr
dc.subjectMeslek Mensubutr
dc.subjectMuhasebede Hatatr
dc.subjectMuhasebede Hiletr
dc.subjectHile Belirtileri ve Hile Yöntemleritr
dc.subjectMuhasebe Bilgi Sistemitr
dc.titleMuhasebe Hata Ve Hilelerinin Muhasebe Bilgi Sistemi Üzerine Etkileri Ve Meslek Mensuplarının Muhasebe Hata Ve Hilelerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Sivas Örneğitr
dc.typemasterThesistr
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.relation.publicationcategoryTeztr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record