Show simple item record

dc.contributor.editorYüksel, Ahmet
dc.date.accessioned2021-11-11T06:39:14Z
dc.date.available2021-11-11T06:39:14Z
dc.date.issued2021tr
dc.identifier.isbn9786057902443
dc.identifier.other279 sayfa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12429
dc.description.abstractSivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarih Bölümü mensupları olarak bir süredir Fakülte ve Üniversitemizin başta kalite komisyonları olmak üzere eğitim ve öğretimin geliştirilmesini gözeten çeşitli faaliyetleri içerisinde aktif bir şekilde yer alıyoruz. Yaptığımız çalıştayın nüvesi de söz konusu faaliyetler kapsamında başlatılan akreditasyon çalışmaları sırasında oluştu. Bölümümüzün ders programı birçok türdeşi gibi yıllar önce oluşturulmuş, o nedenle hızla değişen koşullar karşısında öğrenci odaklı bir eğitim sunabilmek için gerekli olan kıstasların hayli uzağında kalmıştır. Değişimin gerekçesi böylelikle gün yüzüne çıkarken ne yönde olması gerektiği zihnimizi uzun zaman kurcaladı. Yapılmak istenen son derece ciddi bir işti ve öyle birkaç kişinin toplanıp iş bittiğinde “Yaptım, oldu” demesiyle geçiştirilemeyecek kadar da önemliydi. Kısacası müfredat üzerinde girişilecek değişimin daha geniş bir platformda tartışılması gerekiyordu. Sağlık alanına mensup çoğu akademik birim hep birlikte yürüttükleri çalışmalar neticesinde “ortak” veya “çekirdek” tabir olunur bir ders programı oluşturmuştur. Üstelik sadece bunu başarmakla kalmamış, çeşitli periyotlarla o programları geliştirmekten de geri durmamışlardır. “Öyleyse Tarih bölümleri de ders programlarında belli başlı ortak standartlar oluşturup bunu uygulayamazlar mı?” sorusu zihnimizde belirdi. Bu soruya cevap üretebilmek için ortaya koyduğumuz çaba aynı zamanda çalıştay yolculuğumuzun başladığının habercisi oldu. Sonraki aşama doğal olarak yol hazırlıklarını tamamlamakla geçti. O doğrultuda ilk olarak ismi adeta Türkiye‟de yapılan tarih çalıştaylarıyla özdeşlemiş olan Ahmet Şimşek hocamızın kapısını çaldık. Kapı; sonuna kadar aralandı ve değil çalıştayın tamamlanması, çalıştay kitabının yayına hazır hale geldiğini haber veren şu satırların karalanmasına değin uzanan süreci de içine alacak şekilde bir daha hiç kapanmadı. Hangi başlıklar üzerinde kimlerin söz alması gerektiğine, oturumlara kimlerin müzakereci olarak katkıda bulunabileceğine ilişkin birçok husus Ahmet Şimşek‟in eşsiz tavsiyeleri doğrultusunda şekillendi. Ayrıca kendisi çalıştayda tartışılacak belli başlı konular için güzergâh tayin eder tarzda muazzam bir açış konferansına imza attı. Her bir katkısı münasebetiyle kendisine müteşekkiriz. Hazırlıklar kapsamında bir sonraki aşama nasıl bir tepkiye maruz kalacağımızı kestirememenin oluşturduğu tedirginlik haliyle konuşmacı ve müzakereci olarak belirlenen isimlere yönelmek oldu. Her birinin kapısını yine tek tek çaldık. Bereket, hiçbir kapı yüzümüze kapanmadı, sağlık ve zamanın müsaade etmediği birkaç mecburiyet hali hariç. Aldığımız tepki endişelenmenin yersiz, çalıştayı gerçekleştirmek için öyle uzun uzadıya beklemeninse gereksiz olduğunu gösterdi. Gerçekten de çalıştay tamamıyla bir gönül- lülük esası üzerine inşa edilmişti ve Türkiye‟de tarihçilik eğitiminin geleceği hakkında kaygı taşıyan herkesin ortak bir etkinliğiydi. Dikkat çektiğim benzer gerekçeler bizi benzer kaygılarda buluşturdu kısacası. Hatta yola koyulurken hocalarımızın çalıştaya sahip çıkacakları yönünde beslediğimiz inanç tahminlerimizin çok ötesinde bir karşılık buldu ve etkinlik son derece samimi bir şekilde özümsendi. Çalıştay programının şekillendirilmesinden pratiğe aktarılmasına kadar hemen her bir aşamada aldığımız katkı bunun delilidir. Böylece iki gün boyunca kesintisiz olarak tarih bölümleri ders programlarının çeşitli cephelerden tartışılması mümkün oldu. Osmanlıca ve Metodoloji gibi iki temel dersin yanında diğer alan dersleri ile disiplinler arası derslerin müfredatta bulunmaları gereken yerden ne şekilde ve hangi ölçütlerle verilmeleri gerektiğine kadar birçok mesele “dünyadaki iyi örnekler” ve “ortak standartlar” üzerinden tartışıldı. Dahası Tarih bölümlerinde iş dünyasına yönelik hangi derslere müfredatta yer verilmesi gerektiği de ayrı bir oturumda ele alındı. Üstelik tartışma ve değerlendirmeler süresince sarf edilen tek bir kelime dahi çalıştaydan beklenen faydanın dışında değildi. Çalıştayın gereklilik ve verimliliğine ilişkin olarak almaya devam ettiğimiz geri dönüşler bunun apaçık göstergesidir. Bu münasebetle kıymetli mesailerini bölüp çalıştaya katılım ve katkı sağlayan tüm hocalarımıza teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Belirli standartlara sahip ve değişen koşullara uyumlu ders programları oluşturabilmek amacına hizmet eden çalıştayın gözettiği başlıca gaye elbette o program dahilinde eğitim alan öğrencilerimiz açısından faydayı en üst düzeye çıkarabilmektedir. Çalıştayda ele alınan konuları tek taraflı yahut üst bir bakış açısı yerine öğrenciler başta olmak üzere diğer bütün iç ve dış paydaşlarımızın görüş ve taleplerini de dikkate alarak daha bütüncül bir anlayışla işleyebilmek için bütün oturumlar Üniversitemizin kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayımlandı. Çalıştayın duyuru metni ve programı EBYS üzerinden tüm üniversitelerimizin Tarih bölümlerinin dikkat ve ilgilerine sunuldu. Bu şekilde katılımın en üst seviyede olmasına çalışıldı ve dinleyicilerden gelen soruların oturumların sonunda ilgili hocalarımıza yönlendirilerek cevapsız bırakılmamasına özen gösterildi. Sorularının yanında iletmiş oldukları dilekleriyle çalıştaydan beklenen gayelerden birisinin daha gerçekleşmesini mümkün kılan ve çalıştaya zenginlik katan tüm dinleyicilere de teşekkür ediyorum. Hazır söz açılmışken ve çalıştay süresince de “ortak standart” kavramı üzerinden çokça tartışmaya konu olduğundan burada bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Elbette çalıştayın bizzat kendisi yahut onun tabedilmiş hali olan bu kitap, duyuru metninde sıralanan eksiklik yahut farklılıkları, diğer bir deyişle öğrencilerin birbiriyle uyum göstermeyen bir donanım ve yetkinlikle mezun olmalarını büsbütün ortadan kaldırabilmek gibi gerçek ötesi bir amaca hizmet etmek iddiasında değildir. Zaten her öğrencinin aynı donanımla mezun olabilmesi de olanaksızdır. Ama en azından bir tarihçi için gerekli olan temel donanımı edinmek arzusunda olup o yönde çaba göstermek isteyenler açısından kendi içerisinde belirli bir bütünlüğe sahip bir altyapı oluşturabilmek mümkün olabilir kanaatindeyiz. Sonrası elbette öğrencinin ortaya koyacağı iradeyle, çalışma ve öğrenme gayret ve iştahıyla yakından ilgilidir. Dolayısıyla çalıştay sadece dikkat çekilen olumsuzlukların ortadan kaldırılabilmesi yolunda küçük, ama önemli olduğunu düşündüğümüz bir adımı hep birlikte atabilme amacına hizmet etmiştir. Bunu gerçekleştirebilmek aynı zamanda yatay geçiş yapacak veya bir üst program için farklı bir üniversiteye müracaat edecek öğrencilerin intibak sürecinde karşılaşacakları zorlukların aşılmasına da yardımcı olacaktır. Ayrıca çalıştay neticesinde varılan umumî uzlaşı doğrultusunda uygulama sahasına yansıtılacak her bir hususun sadece köklü ilimler listesinde kendisine daima en üst sıralarda yer bulmuş ve her zaman da bulacak olan tarih disiplininde değil, sosyal bilimlerin diğer alanlarında da örnek oluşturacağı inancındayız. Çalıştayın gerçekleşmesinde bizler için her türlü imkânı sağlayan Rektör hocamız Prof. Dr. Alim Yıldız‟a, düzenleme kurulunda sadece ismen değil, bu etkinliğin planlanmasından teknik alt yapısının hazırlanıp başarıyla uygulanmasına ve nihayet çalıştay kitabının basımına kadar her bir aşamada cismen yer alarak bizleri yalnız bırakmayan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hakan Yekbaş‟a müteşekkiriz. Öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere çalış- tayın bütün evrelerinde yer alarak “emek vermek” kavramının karşılık bulmasını sağlayan sevgili asistanlarımız Okan ve Oğuz ile doktora öğrencimiz Yusuf‟a canı gönülden teşekkür ediyorum. Ahmet Şimşek başta olmak üzere çalıştayın kusursuza yakın ve amacına uygun bir şekilde icra edilmesini sağlayan bütün hocalarımıza da bir kez daha saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Daha sağlıklı günlerde daha nice etkinliklerde, ama mutlaka aynı salonlarda bir araya gelebilmek ümidiyle. Prof. Dr. Ahmet Yüksel Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarih Bölümütr
dc.language.isoturtr
dc.publisherSivas Cumhuriyet Üniversitesitr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectTADEPtr
dc.subjectYüksek Öğretim_Tarihtr
dc.subjectYüksek Öğretim_Müfredattr
dc.titleÜniversitelerimizin Tarih Bölümleri Ders Programı Çalıştayı (TADEP) Farklılıklar Problemler ve Çözüm Önerileritr
dc.typebooktr
dc.relation.journalÜniversitelerimizin Tarih Bölümleri Ders Programı Çalıştayı (TADEP) Farklılıklar Problemler ve Çözüm Önerileritr
dc.contributor.departmentEdebiyat Fakültesitr
dc.relation.publicationcategoryUlusal Kitaptr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record