Now showing items 1-6 of 6

  • Özgün Baskı ve Kullanım Alanlar 

   Multidisipliner kopyalama ilkesine dayalı baskı resim sanatı çerçevesi çizilmiĢ ve belirlenmiĢ ilkeler açılımında üretilen pratiklere ve tekniklere bağlı teknolojik ilerleyiĢlerin, evrensel ölçekli, multidisipliner baskı ...
  • Yeni bir Kentsel Kolektif Tüketimi 

   Toplumsal, tarihsel, iktisadi ve siyasal bağlantılar arasında meydana gelen kentler; neredeyse canlı bir metabolizma gibi dinamik, devinimsel yapıda ve sürekli dönüşüm yaşamaktadırlar. Kent kavramı farklı kuramlarla, ...
  • Art Therapy with the Extent of Health Promotion 

   Mollaoğlu, Songül (Intechopen Publishing, 2022)
   Health and art disciplines have worked in cooperation for the development of health from past to present. Today’s understanding of health requires the integration of concepts, such as creative thinking, intuitive and ...
  • Görsel Sanatlar ve Bellek 

   Bellek geçmiş yaşantıları anlamak, anlamlandırmak, yorumlamak ve yeniden inşası konusunda yazılı kaynaklarda, görsel kültürde, anma ritüellerinde ve bedensel pratiklerinde devamını sağlar. Belleği görünür yapmanın yollarından ...
  • III. Uluslararası MÜZİK ve GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ Sempozyum Bildiri Özetleri 

   Özdemir,Selin; Yayın Yönetmeni : Alim Yıldız; Eğitim Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2023)
   Dear guests and valuable participants, Welcome to the "Third International Music and Fine Arts Education Symposium", where 19 speakers from 8 different countries will participate and approximately 19 papers will be presented ...
  • III. Uluslararası Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu Bildirileri 

   Özdemir, Selin; Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2023)
   Recognizedly, choral conducting is a very important and basic component of polyphonic choir music. Usually, most choir music studies are focusing on choir music itself or its education. In other respects, its an incontestable ...