Gerçek Zamanlı Erişim Haritası

Açık Erişim Sistemi; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından doğrudan yada dolaylı olarak desteklenen ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personeli tarafından oluşturulan tüm akademik çalışmaları bir araya getirerek paylaşımını sağlar. Oluşturulan bu açık erişim sistemi ile uluslararası standartlarda kaynakların bilgisine ve kaynaklara erişim sağlanır. Bu sistem ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi çalışanları tarafından oluşturulan bilimsel makale, bildiri metinleri, kitap ve kitap bölümleri, ders materyalleri, tezler, proje raporları, afiş ve video kayıtları, kütüphane koleksiyonunda bulunan nadir eser vb. yayınlar arşivlenebilmektedir. Arşivlenen bu çalışmaların kayıtlarının, uluslararası standartlarda oluşturulması, kaynakların uluslararası indekslerde yer almasını sağlar.

|| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi || Kütüphane || Açık Erişim Politikası || Açık Erişim Hakkında || Kullanım Kılavuzu ||

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Araştırma Çıktıları | Scopus [6357]
Araştırma Çıktıları | TR-Dizin [3405]
Araştırma Çıktıları | WoS [6199]
Enstitüler [300]
Fakülteler [87]
Meslek Yüksekokulları [0]
Rektörlüğe Bağlı Bölümler [11132]
Rektörlük ve İdari Birimler [2]
Süreli Yayınlar [2]
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı [0]
Uygulama ve Araştırma Merkezleri [0]
Yüksekokullar [0]

Daha Fazla