Show simple item record

dc.contributor.authorYekbaş, Hakan
dc.date.accessioned2020-01-13T08:21:07Z
dc.date.available2020-01-13T08:21:07Z
dc.date.issued2010tr
dc.identifier.citationYekbaş, Hakan Hasan Tevfik Efendi’nin Muharrem Ayı ve Kerbelâ Hâdisesi’ne Dair Risalesi, Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Edebiyat), 2010, cilt: II, s. 107-159.tr
dc.identifier.isbn9786056126789 (2. cilt)
dc.identifier.isbn9786056126765 (takım)
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12092
dc.description.abstractİslam tarihinin en acı olaylanndan biri olan Kerbela Hadisesi'nin sadece siyasi, dini ve sosyal sonuçları olmamıştır. Hz. Hüseyin ile aile efradının yanı sıra yetmişe yakın kişinin I O Muharrem' de Em evi halifesi Yezid'in askerleri tarafından Kerbela'da şehit edilmesinin özellikle İslam aleminde kültürel ve edebi birçok yansıması olmuştur. Bu vesileyle Ehl,..i . Beyt sevgisinin kalplere ikame edilmesi amacıyla Kerbela Hadisesi'ni konu alan birçok eser yazılmıştır. İslam dünyasında nefretle kınanan bu Hadisenin yankıları belki de en çok kendisini edebiyatta göstermiş ve İslam milletlerinin hemen hepsinin işlediği ortak bir tema olmuştur. Öyleki hangi mezhepten ve milletten olursa olsun bu olaya tepki gösteren her müellif, bu konu hakkında mensur veya manzum bir eser te'lif etmiştir. Bu bağlamda "Kerbela Edebiyatı" olarak adlandıracağımız bir edebiyatın meydana geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle söz konusu Türk edebiyatı olunca Kerbela Hadisesi'nin meydana gelişi, ehl-i beyt, Hz. Hüseyin; şairler ve yazarlar için her vesile ile konu olagelmiştir. Bu cümleden olarak Kerbela Hadisesi, bazen müstakil olarak bazen de divanlar~a "maktel, mersiye, muharemiyye" gibi türlere büyük ölçüde kaynaklık etmiştir.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherSivas Cumhuriyet Üniversitesitr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.titleHasan Tevfik Efendi’nin Muharrem Ayı ve Kerbelâ Hâdisesi’ne Dair Risalesitr
dc.typeconferenceObjecttr
dc.relation.journalÇeşitli Yönleriyle Kerbela (Edebiyat)tr
dc.contributor.departmentEdebiyat Fakültesitr
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-5898-483Xtr
dc.identifier.volume2tr
dc.identifier.endpage159tr
dc.identifier.startpage107tr
dc.relation.publicationcategoryUluslararası Konferans Öğesitr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record