Show simple item record

dc.contributor.authorYekbaş, Hakan
dc.date.accessioned2020-01-13T10:41:13Z
dc.date.available2020-01-13T10:41:13Z
dc.date.issued2010tr
dc.identifier.citationYEKBAŞ, H . "KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE BAZI HALK İNANIŞLARI". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2010 ): 155-184.tr
dc.identifier.issn1012-0165
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/firatsbed/issue/45190/565882
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12094
dc.description.abstractHalk kültürü ve yaşamı, klasik Türk edebiyatının önemli kaynaklarındandır. Bu bakımdan divan şâirleri de temsilcisi oldukları toplumun kültürel değerlerini şiirlerinde başarıyla kullanmıştır. Özellikle halk kültürünün önemli unsurlarından biri olan halk inanışlarından, klasik Türk şiirinde yararlanılmıştır. 16. yüzyıl klasik Türk şiiri de bu bakımdan zengin bir edebî geleneğe sahiptir.tr
dc.description.abstractFolk culture and way of life is among the important sources of the classical Turkish literature. İn this context, in their poetry divan poets successfully used the culturel values of society they represented. Classical Turkish poetry particularly made use of folk beliefs which is one of the important elements of folk culture. In this point of view, 16. century’s classical Turkish poetry has rich literary customs.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherFırat Üniversitesitr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectKlasik Türk şiiritr
dc.subjectdivan şâirleritr
dc.subject16. yüzyıltr
dc.subjecthalk kültürütr
dc.subjecthalk inanışlarıtr
dc.subjectClassical Turkish poetrytr
dc.subject16. centurytr
dc.subjectdivan poetstr
dc.subjectfolk culturetr
dc.subjectfolk beliefstr
dc.titleKlasik Türk Şiirinde Bazı Halk İnanışlarıtr
dc.title.alternativeSome Folk Beliefs of Classical Turkish Poetrytr
dc.typearticletr
dc.relation.journalFırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisitr
dc.contributor.departmentEdebiyat Fakültesitr
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-5898-483Xtr
dc.identifier.volume20tr
dc.identifier.issue1tr
dc.identifier.endpage184tr
dc.identifier.startpage155tr
dc.relation.publicationcategoryUlusal Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanıtr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record