Show simple item record

dc.contributor.authorYekbaş, Hakan
dc.date.accessioned2020-01-14T06:52:51Z
dc.date.available2020-01-14T06:52:51Z
dc.date.issued2010tr
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12096
dc.description.abstract19. asrın en velûd ve tanınmış ulemâsından olan Mehmed Fevzî Efendi, özellikle dinî-manzum eserleriyle klasik edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir. Mehmed Fevzî Efendi’nin dinî-manzum eserlerine baktığımızda Hz. Peygamber’i merkeze alan bir yaklaşım sergilediği açıkça görülmektedir. Bu bağlamda Mehmed Fevzî; mevlit, miraciye, regâibiyye gibi eserler yazmıştır. Bu çerçevede iki mevlit yazan şair, yaşadığı dönemde mevlidin okunmasını ve dinlenmesini bid’at olarak nitelendiren çevrelere karşı da bir risale yazmıştır. Mehmed Fevzî’nin bir mevlit şairi olmasının yanı sıra mevlit okumanın ve dinlemenin caiz olduğuna dair bir risale yazması onu diğer mevlit şairlerinden ayıran en önemli özelliğidir. Çalışmamızda Mehmed Fevzî’nin mevlit okumanın neden caiz olduğunu anlattığı “ İ sbâtü’lMuhassenât li-tilâvet-i Mevlid-i Seyyidü’s-Sâdât” adlı risalesinin metni verilmek suretiyle mevlit geleneğindeki bu farklı yaklaşım gözler önüne serilmiştir.tr
dc.description.abstractAt 19th century Mehmed Fevzî Efendi, who is one of the well-known scholar and a good writer that write so much works, has an important place at our classic literary works, especially religious-verse. When we look at Mehmed Fevzî Efendi’s religious-verse, the approach which takes the the Prophet Muhammed center of the topic are seen openly.In that situation, Mehmed Fevzî Efendi wrote so much works such as mevlit, miraciye, regâibiyye. In that frame, the poet, who wrote mevlit wrote a booklet against the people who describe the reading and listening the mevlit as a sin. In addition to Mehmed Fevzî is a poet of mevlit, his writing a booklet which is lawful to listening and reading is the most important special feature separating his from the other poets. In our working, Mehmed Fevzî wrote a booklet called ‘’İsbâtü’l-Muhassenât li-tilâvet-i Mevlid-i Seyyidü’s-Sâdât’’ which show us why the reading a mevlit is lawful. And this booklet showed the difference approach of mevlit tradition on the condition giving the text of the booklet.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherSivas Cumhuriyet Üniversitesitr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectMehmed Fevzî Efenditr
dc.subjectHz. Muhammedtr
dc.subjectmevlittr
dc.subjectİsbâtü’l-Muhassenâttr
dc.titleMehmed Fevzî Efendi’nin Mevlit Okumanın ve Dinlemenin Câiz Olduğuna Dair Risalesitr
dc.typearticletr
dc.relation.journalCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisitr
dc.contributor.departmentEdebiyat Fakültesitr
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-5898-483Xtr
dc.identifier.volumeXIVtr
dc.identifier.issue1tr
dc.identifier.endpage398tr
dc.identifier.startpage371tr
dc.relation.publicationcategoryUluslararası Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanıtr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record