Show simple item record

dc.contributor.authorYekbaş, Hakan
dc.date.accessioned2020-01-14T06:53:12Z
dc.date.available2020-01-14T06:53:12Z
dc.date.issued2012tr
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12097
dc.description.abstractMutasavvıf müellifler, eserlerinde her şeyden önce öğretici ve yol gösterici olmayı amaçlamışlardır. Bu vesileyle te’lif ettikleri eserlerde, nasihat içerikli muhtevanın ağırlıklı olduğu görülmektedir. Birçoğu manzum olarak yazılan bu eserlerde; yazıldıkları dönemin ihtiyaçları ve sorunları doğrultusunda her türlü konuya yer vermişlerdir. Bir anlamda ahlakî tavsiyelerde bulunan bu tür eserler, aynı zamanda Türk toplumunun belli bir dönemdeki sosyal yaşantısına dair belge niteliği taşımaktadır. Bu bağlamda âlim kimliğinin yanı sıra güçlü bir edip olan Şa‘bâniyye Tekkesi’nin önemli şeyhlerinden Ömer Fuâdi; manzum ve mensur eserlerinde sanatının öğretici unsurlarını ön plana çıkarırken birey ve toplum temelinde birçok nasihatta da bulunmuştur. “Kasîde-i Pendiyye” isimli manzumesi, şairin bu türden nasihatlarını içermesi bakımından önemlidir. Ömer Fuâdî, manzumesinde; yaşadığı devrin sosyal ve ekonomik aksaklıklarından bahsetmiş, bu sorunların çözümüne ilişkin bazı öğütlerde bulunmuştur.tr
dc.description.abstractSufi authors, first of all aimed to be pragmatic and instructive at their works. On this wise, it can be seen that the content of advice is predominant at their copyrighted works. On any matter, in accordance with the needs and problems of the period were placed at many of these works which were written in a verse. In one sense, this kind of moral advice works were the document on the social life of Turkish society in a certain period. As well as his identity of being scholar, Ömer Fuâdî who was one of the most important sheikhs of Şa‘bâniyye Tekkesi advised so many things about individual and base of society while featuring the verse and prose works of art’s pragmatic. His poem that was called “Kasîde-i Pendiyye” is important that it contains the same kind of advices. Ömer Fuâdî talked about the social and economic failures of his period and adviced the solutions of these problems.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherKastamonu Üniversitesitr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectŞa‘bâniyyetr
dc.subjectÖmer Fuâdîtr
dc.subjectnasihattr
dc.subjectKasîde-i Pendiyyetr
dc.subjectadvicetr
dc.titleÖmer Fuâdî'nin “Kasîde-i Pendiyye-i Pendiyye"si bağlamında Yaşadığı devre dair eleştirilertr
dc.title.alternativeThe Criticism of Omer Fuâdi's Time and his Work Called “Kaside-i Pendiyye"tr
dc.typeconferenceObjecttr
dc.relation.journalUluslararası Şeyh Şa'ban-ı Veli Sempozyumu : Şeyh Şa'ban-ı Velî'yi Anma ve Anlama (I. : 4-6 Mayıs 2012 : Kastamonu)tr
dc.contributor.departmentEdebiyat Fakültesitr
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-5898-483Xtr
dc.identifier.volume1tr
dc.identifier.endpage371tr
dc.identifier.startpage355tr
dc.relation.publicationcategoryUluslararası Konferans Öğesitr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record