Show simple item record

dc.contributor.authorYekbaş, Hakan
dc.date.accessioned2020-01-14T06:53:24Z
dc.date.available2020-01-14T06:53:24Z
dc.date.issued2015tr
dc.identifier.citationYEKBAŞ, H . "SİVASLI BİR DİVAN ŞAİRİ: RÛHÎ". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 39 (2015 ): 1-30tr
dc.identifier.issn1305 – 5143
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/cumusosbil/issue/4353/59550
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12098
dc.description.abstractOsmanlı kültürünü ve özellikle divan edebiyatını besleyen asıl merkez İstanbul’dur. İstanbul dışındaki şehir vasfı kazanmış diğer mekânlar genellikle taşra olarak nitelendirilmiştir. Doğal olarak taşrada yetişen divan şairleri, İstanbuldakiler kadar itibar görmemiştir. Bu yüzden olsa gerek söz konusu şairlerden bazıları tezkire ve bibliyografya kitaplarında kendilerine yer bulamamıştır. Bu şairlerden biri de Rûhî’dir. Sivaslı olan Rûhî; XIX. yüzyılda yaşamış, esnaflık yaparak geçimini sağlamış bir şairdir. Bilinen tek eseri Divan ’ıdır. Rûhî, özellikle kaside ve tarihlerinde Sivas’ın sosyal hayatına dair önemli bilgiler vermiştir. Birçok gazelinde Nâbî ekolünün tesirinde olduğu görülmektedir. Ayrıca divan şiiri geleneğine uygun bir şekilde devamlı olarak bahtından ve felekten şikâyet eden şair, sevgiliye kavuşamayan bir âşığın terennümlerini de dile getirmiştir.tr
dc.description.abstractThe basic centre that sustains the Ottoman culture and especially the classical Ottoman literature is Istanbul. The other places with city features are generally mentioned as provincial. Naturally, classical Ottoman Poets in the provincials have not been regarded like those who live in Istanbul. Because of this perhaps some of those poets have not been placed in source materials and bibliography books. One of these poets is Ruhi. Ruhi, a tradesman, is from Sivas and lived in the 19th century. His only known work is ‘Divan’s. Ruhi has given significant information about the social life in Sivas particulary is his kasida and histories. In some of his lyrics Nabi ecole is observed. Besides, likewise in the Ottoman poem tradition he complaint about his fortune and destiny, and also mentioned about a lover who could not reunite to the belovedtr
dc.language.isoturtr
dc.publisherSivas Cumhuriyet Üniversitesitr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectŞehirtr
dc.subjectTaşratr
dc.subjectSivastr
dc.subjectXIX. yytr
dc.subjectRûhîtr
dc.subjectDivantr
dc.subjectCitytr
dc.subjectProvincetr
dc.subjectXIXth Centurytr
dc.titleSivaslı bir Divan Şairi : Rûhîtr
dc.title.alternativeA Classical Ottoman Poet From Sivas: Ruhîtr
dc.typearticletr
dc.relation.journalCÜ Sosyal Bilimler Dergisitr
dc.contributor.departmentEdebiyat Fakültesitr
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-5898-483Xtr
dc.identifier.volume39tr
dc.identifier.issue2tr
dc.identifier.endpage30tr
dc.identifier.startpage1tr
dc.relation.publicationcategoryUluslararası Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanıtr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record