Show simple item record

dc.contributor.authorYekbaş, Hakan
dc.date.accessioned2020-01-14T08:05:04Z
dc.date.available2020-01-14T08:05:04Z
dc.date.issued2009tr
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12102
dc.description.abstractKlasik edebiyatımızda kış mevsimi dolayısıyla kaleme alınan ve kışı tasvir eden şitâiyyelerin şimdiye kadar yapılan çalışmalarda genelde manzum olarak yazıldığı tespit edilmiştir. Fakat incelememize konu olan Tırnakçı-zâde Zîver Bey’e ait şitâiyye, mensur olarak yazılmıştır. Mensur şitâiyyede 19. asırda Bolu vilayetinde oldukça soğuk geçtiği anlaşılan kış mevsimi süslü nesir diyebileceğimiz bir üslupla anlatılmıştır. Edebî bir dille yazılan bu eser, bugünkü bilgilerimize göre türünün ilk ve tek örneğidir.tr
dc.description.abstractThrough the recent studies, it is known Şitâiyye, know as winter poems, was generally written verse in our classical literature. Yet, the şitâiyye written by Tırnakçı-zâde Zîver Bey and which is the subject of our research was written in prose. In this şitâiyye in the form of prose, the bitter winters in Bolu in the 19th century has been reflected in the style of an embellished prose. This work written in a literary language is the first and only type of its kind.tr
dc.language.isoturtr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectŞitâiyyetr
dc.subjectZîver Beytr
dc.subjectBolutr
dc.subjectkıştr
dc.subjectmensur şitâiyyetr
dc.subjectwintertr
dc.subjectprose şitâiyyetr
dc.titleTırnakçı-zâde Mehmed Sa‘îd Zîver Bey ve Mensur Şitâiyyesitr
dc.title.alternativeTırnakçı-zâde Mehmed Sa’îd Zîver Bey and The His Şitâiyye in the Form of Prosetr
dc.typearticletr
dc.relation.journalDivan Edebiyatı Araştırmaları Dergisitr
dc.contributor.departmentEdebiyat Fakültesitr
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-5898-483Xtr
dc.identifier.issue3tr
dc.identifier.endpage184tr
dc.identifier.startpage147tr
dc.relation.publicationcategoryUluslararası Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanıtr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record