Show simple item record

dc.contributor.authorYekbaş, Hakantr
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:26:32Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:26:32Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1300-5766
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RJNU16ZzQ=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1746
dc.description.abstractMetin şerhi geleneğinin ortaya çıkmasında; divan şiirinde kullanılan ortak malzeme, kendine has imaj ve hayaller, dil, biçimsel özellikler önemli bir yere sahiptir. Şârihler; zaman içinde divan şiirine farklı açılardan yaklaşmış, açıklamalarında amaçlarına uygun yöntemler seçmişlerdir. Bu yöntemler, şârihlerin divan şiirine yükledikleri anlamı göstermesi bakımından önemlidir. Şârih; dünya görüşüne, bilgisine ve yaşadığı devrin şartlarına göre şiiri incelemiş ve buna göre şerh etmiştir. Bu yaklaşımların ortaya çıkmasında şârihin, şiire bakış açısının önemli bir payı vardır. Yazımızın amacı; şârihlerin, klasik dönemden başlayarak günümüze kadar yapılan şerh çalışmalarında, divan şiirine yaklaşım tarzlarını ortaya koymaktır.en_US
dc.description.abstractFor the contstruction of text interpretation tradition, the common material which was used by divan poetry, its genuine image and dreams, language and its structural features have a greatmagnitute. İnterpretators approached to divan poetry from different perspectives in time, in their explanations they preferred to use methods fitting wite their aims. These methods are important in terms of presentation of the meaning which the interpretators gave to divan poetry. Interpretator studied poems according to his work view, knowledge and the conditions of his age and explained the divan poetry witenin a harmony to tense criteria. In the creation of these criteria the perspective of the interpretator to the poem is of due importance. The aim of our study is to present the approaches of the interpretators in the interpretation studies of interpretators since the classical age.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectşerhtr
dc.subjectşârihtr
dc.subjectdivan şiiritr
dc.subjectText interpretationen_us
dc.subjectinterpretationen_us
dc.subjectdivan poetryen_us
dc.titleMetin Şerhi Geleneği Çerçevesinde Şarihlerin Divan Şiirine Yaklaşımlarıen_US
dc.title.alternativeThe Approaches of the Interpretators to the Divan Poetry Witenin the Frames of Text Interpretation Traditionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiyat Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue23en_US
dc.identifier.endpage217en_US
dc.identifier.startpage189en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record