Güncel Gönderiler

 • Sarıhatipzâdelerden Numan Sâbit Efendi ve Bilinmeyen Mi'râciyesi 

  Yekbaş, Hakan (Buruciye Yayınları, 2011)
  Araplara ait meşhur bir sözde şöyle söylenir: “Şerefü’l-mekân bi’lmekîn”. Yani bir mekânın şerefi, orada oturan insanlardan gelir. Yoksa toprağın, taşın, ağacın, bahçenin, binanın bizâtihî kendine ait bir kutsallığı yoktur. ...
 • Manzum Mi'râc-nâme ve Mi'râciyyeler 

  Arslan, Mehmet (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
  Peygamberimizin en büyük mucizelerinden olan mi'râc hadisesi dînî kaynaklarda ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi daha sonra edebi eserlere de konu olmuştur. İslam topluluklarında peygamber sevgisi ile yazılan, şairlerin Hz. ...
 • Manzum Mi'râc-nâme ve Mi'râciyyeler 

  Arslan, Mehmet (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
  Peygamberimizin en büyük mucizelerinden olan mi'râc hadisesi dînî kaynaklarda ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi daha sonra edebi eserlere de konu olmuştur. İslam topluluklarında peygamber sevgisi ile yazılan, şairlerin Hz. ...
 • Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan 

  Delice, H. İbrahim; Taş, Mehtap Erdoğan; Yekbaş, Hakan; Edebiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
  Ömer Ferit Kâm‟ın “Sağlığında nice ehl-i hünerin / Bir tutam tuz bile yoktur aşına / Öldürürüz onu önce açlıktan / Türbe diktiririz sonra başına” dörtlüğü çok manidardır. Kadirbilmezliğimizi, vefasızlığımızı dile getirir. ...